Lũy kế hết tháng 01/2023, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đạt khoảng 52.623 tỷ đồng

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số miễn, giảm thuế, phí, lệ phí lũy kế đến tháng 01/2023 ước khoảng 52.623 tỷ đồng, bằng 82,2% số dự kiến khi xây dựng Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội (64 nghìn tỷ đồng).

Lũy kế hết tháng 01/2023, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đạt khoảng 52.623 tỷ đồng  - Ảnh 1