Giảm 2% thuế VAT: "Đòn bẩy" sức cầu cho nền kinh tế

Giảm 2% thuế VAT: "Đòn bẩy" sức cầu cho nền kinh tế

Theo khuyến nghị của các chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, các chính sách thuế được sử dụng hiệu quả với các đối tượng được thụ hưởng, ví dụ giảm 2% thuế VAT, có lợi cho phục hồi kinh tế.
“Thanh bảo kiếm” chống thất thu thuế

“Thanh bảo kiếm” chống thất thu thuế

Nhiều năm nay, theo Luật Quản lý thuế, Việt Nam đang thực hiện hai hình thức nộp thuế dành cho lĩnh vực thương mại, đó là thuế khoán và thuế giá trị gia tăng (GTGT).