Mekong Capital: Nghị định 60 và những tác động tới thị trường

Theo dddn.com.vn

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút vốn từ các tổ chức nước ngoài nhiều hơn, định giá trên thị trường chứng khoán cũng sẽ tăng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán vẫn đang được mổ xẻ ở nhiều góc độ và quan điểm khác nhau của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chia sẻ với DĐDN, ông Chris Freund – CEO của Mekong Capital (Cty quản lý quỹ đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam) nhận định, sẽ có nhiều tác động tích cực với thị trường. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút vốn từ các tổ chức nước ngoài nhiều hơn, định giá trên thị trường chứng khoán cũng sẽ tăng, tính thanh khoản giao dịch cũng sẽ tăng đáng kể trong số các nhà đầu tư nước ngoài, sẽ có nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư cổ phần tư nhân để đầu tư vào cổ phần đa số tại các doanh nghiệp, việc mua bán doanh nghiệp với các nhà đầu tư chiến lược cũng sẽ được thực hiện dễ dàng hơn, Việt Nam sẽ gia nhập những chỉ số MSCI Emerging Markets để giúp thu hút nhiều vốn hơn vào Việt Nam…

Đây là một sự thay đổi đáng kể để Việt Nam có thể hội nhập với nền kinh tế và thị trường vốn thế giới. Dự báo về những thay đổi khi Nghị định 60 đi vào thực thi, ông Chris cho rằng: “đầu tư từ các tổ chức nước ngoài vào cổ phiếu đại chúng sẽ tăng lên đáng kể. Điều này kết hợp với tác động của Hiệp định TPP sẽ giúp giao dịch của chứng khoán Việt Nam tăng gấp 3-5 lần một cách dễ dàng. Thay vì giao dịch nước ngoài trên thị trường hiện tại chỉ từ 5-10% mỗi ngày, tôi mong đợi tỷ lệ giao dịch sẽ tăng lên đến 25%, tương tự như ở Thái Lan”.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực mà các nhà điều hành chính sách Việt Nam đang nỗ lực để tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư, ông Chris Freund cho rằng Việt Nam cũng nên gỡ bỏ ENT (kiểm tra nhu cầu kinh tế) cho các nhà bán lẻ. Hiện ENT yêu cầu các công ty có trên 49% sở hữu nước ngoài sẽ phải có sự phê duyệt của chính quyền địa phương theo từng trường hợp khi muốn mở cơ sở bán lẻ trên 500m2 và rất khó để cấp phép. Theo ông Chris thì ENT là rào cản tiềm ẩn với nhà đầu tư nước ngoài và làm chậm sự phát triển của ngành bán lẻ ở Việt Nam.

MeKong Capital là công ty quản lý quỹ đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam. Quỹ thứ 4 của Mekong Capital – Mekong Enterprise Fund III (MEF III) đã được khai trương vào tháng 5/2015, với 87,4 triệu USD trên tổng số vốn cam kết tối đa là 150 triệu USD.

MEF III sẽ đầu tư vào các lĩnh vực được định hướng bởi tiêu dùng như bán lẻ, nhà hàng, FMCG và dịch vụ khách hàng. Đây là những lĩnh vực mà MeKong Capital đã phát triển được chuyên môn sâu rộng. Hiện tại MeKong Capital cho biết đang trong quá trình thẩm định và đàm phán các khoản đầu tư mới và dự định những khoản đầu tư đầu tiên của Quỹ MEF III sẽ được thực hiện trong tháng 8 hoặc tháng 9 này.