Microsoft đánh giá cao việc tạo thuận lợi của hải quan

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bà Pat Flynn Chenzia- Giám đốc cao cấp phụ trách kho vận toàn cầu của Tập đoàn Microsoft đánh giá, các hoạt động tạo thuận lợi của Hải quan Việt Nam như: Thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS; Chương trình DN ưu tiên… đang mang lại nhiều lợi ích cho Công ty TNHH Nokia Việt Nam- thành viên mới của Tập đoàn Microsoft.

Microsoft đánh giá cao việc tạo thuận lợi của hải quan
Cách thức thực hiện và mục tiêu hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam đặt ra đang hướng theo và tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Nguồn: internet
Trong buổi làm việc tại Tổng cục Hải quan mới đây, bà Pat Flynn Chenzia chia sẻ, với 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lực lượng Hải quan Hoa Kỳ và nhiều năm làm việc trong lĩnh vực đại lí hải quan trước khi đầu quân cho Tập đoàn Microsoft, bà cảm nhận rõ nét những tác động và hiệu quả đối với cộng đồng DN của những hoạt động cải cách, hiện đại hóa mà Hải quan Việt Nam đang thực hiện.

Cách thức thực hiện và mục tiêu hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam đặt ra đang hướng theo và tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Giám đốc cao cấp của Tập đoàn Microsoft đặc biệt ấn tượng với những thuận lợi mà Tổng cục Hải quan áp dụng trong Chương trình DN ưu tiên mà Công ty TNHH Nokia Việt Nam là một trong những DN đầu tiên được hưởng lợi ích.

Ngoài ra, theo bà Pat Flynn Chenzia, Công ty TNHH Nokia Việt Nam hoạt động theo phương thức khi có khách hàng đặt hàng Công ty mới tiến hành sản xuất. Việc giao hàng thực hiện theo đơn và hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Công ty theo mô hình liên tục 24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ. Và nhu cầu khai báo thủ tục hải quan của DN cũng tương tự như vậy, đo đó việc Tổng cục Hải quan bố trí hoạt động theo mô hình 24/7 giúp ích rất nhiều cho hoạt động của Nokia Việt Nam…