Nâng cao năng lực quản lý nợ trung hạn theo thông lệ tốt của quốc tế

Nâng cao năng lực quản lý nợ trung hạn theo thông lệ tốt của quốc tế

Ngày 15/11/2022, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tổ chức Khóa đào tạo cập nhật mô hình Chương trình quản lý nợ trung hạn (MTDS) nhằm nâng cao năng lực quản lý nợ công, năng lực xây dựng Chương trình quản lý nợ trung hạn theo thông lệ tốt của quốc tế.
Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế

Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế

Phát huy những kết quả đạt được sau 13 năm quản lý và vận hành thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn thiện và phát triển thị trường TPCP cả về quy mô và chất lượng, khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trọng yếu của Ngân sách nhà nước (NSNN), hỗ trợ hiệu quả công tác tái cơ cấu nợ công và là kênh đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư (NĐT).
Hướng tới một hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phù hợp quốc tế

Hướng tới một hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phù hợp quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs), doanh nghiệp xuất khẩu ngày càng đối mặt với nhiều quy định, yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Chính vì vậy, việc sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT) sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam hướng tới một hệ thống tiêu chuẩn và kỹ thuật phù hợp với cam kết quốc tế.
Áp dụng thông lệ quốc tế trong quản trị công ty đối với doanh nghiệp nhà nước

Áp dụng thông lệ quốc tế trong quản trị công ty đối với doanh nghiệp nhà nước

Ngày 25/8/2022 tại Hà Nội, Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) phối hợp với Vụ Tư nhân hóa, góp vốn và Bất động sản Liên bang Đức (Bộ Tài chính Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước” nhằm giới thiệu và cung cấp các nguyên tắc và khuyến nghị về thông lệ quốc tế trong quản trị công ty đối với doanh nghiệp nhà nước.
Hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, ngành Thuế đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước (NSNN), xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam.
Kiến nghị thành lập Cục Quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước

Kiến nghị thành lập Cục Quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước

Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, định hướng của Chính phủ; nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả công tác quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước (DTNHNN), từng bước tiệm cận dần với thông lệ và thực tiễn quốc tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đề xuất thành lập Cục Quản lý DTNHNN trên cơ sở cơ cấu lại các chức năng của Vụ Quản lý ngoại hối và Sở giao dịch thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt từng bước tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế

Thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt từng bước tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế

Sau 12 năm hoạt động và phát triển, đến nay,  thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) chuyên biệt cơ bản phát triển ổn định, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch và hiệu quả, từng bước tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
Bộ Tài chính: Kịp thời phổ biến pháp luật về tài chính

Bộ Tài chính: Kịp thời phổ biến pháp luật về tài chính

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tài chính, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật, bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật về tài chính là một trong những nội dung lớn theo Quyết định số 1173/QĐ-BTC ban hành ngày 7/8/2020 của Bộ Tài chính về Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2020.