Miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

PV.

(Tài chính) Theo văn bản số 2899/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Thuế thực hiện việc cấp xác nhận miễn thuế TNCN cho chuyên gia.

Miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Văn bản trên nêu rõ, chuyên gia nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chí như: Là người không có quốc tịch Việt Nam vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án ODA theo quy định hay thỏa thuận trong các Điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài.

Họ vào Việt Nam theo các hình thức như: Bên nước ngoài tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên nước ngoài phê duyệt và phía Việt Nam chấp nhận;

Bên Việt Nam tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên Việt Nam phê duyệt và phía nước ngoài chấp thuận.

Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) gửi hồ sơ đề nghị miễn thuế TNCN cho chuyên gia đến cơ quan Thuế địa phương nơi đặt trụ sở của mình.