Mở hàng đầu năm, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 5.550 tỷ đồng TPCP

(Tài chính) Ngày 13/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Mở hàng đầu năm, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 5.550 tỷ đồng TPCP
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Đây là kết quả của phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) đầu tiên của năm 2014 do Kho bạc Nhà nước phát hành được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 13/1/2014.

Cụ thể: Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu khá lớn 6.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng) và 5 năm (2.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 5.110 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,70-7,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 6,85%/năm, thấp hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/12/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 4.050 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,13-7,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,23%/năm, thấp hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/12/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có tới 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.513 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,00-8,50%/năm. Kết quả, huy động được 1.550 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 8,25%/năm, thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/12/2013).