Mở rộng hoàn thuế Giá trị gia tăng tại 7 cửa khẩu

Theo vietnamplus.vn

(Tài chính) Ngày 30/5, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 806/TTg-KTTH, đồng ý áp dụng việc hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại bảy cửa khẩu.

Mở rộng hoàn thuế Giá trị gia tăng tại 7 cửa khẩu
Ngày 30/5, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 806/TTg-KTTH, đồng ý áp dụng việc hoàn thuế Giá trị gia tăng cho người nước ngoài. Nguồn: internet
Bảy cửa khẩu gồm các sân bay quốc tế là Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh; các cảng biển quốc tế là Khánh Hội (TP. Hồ Chí Minh), Đà Nẵng (Đà Nẵng) và Nha Trang (Khánh Hòa) kể từ ngày 1/7 trở đi.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan ban hành văn bản hướng dẫn việc hoàn thuế giá trị gia tăng nêu trên và các vấn đề về quản lý hoàn thuế, nhiệm vụ của các cơ quan trong việc thực hiện chính sách này.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cụ thể chính sách này, bao gồm cả việc lựa chọn cửa khẩu sân bay, cảng biển quốc tế áp dụng, doanh nghiệp bán hàng và ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế.

Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam và cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan bố trí địa điểm, mặt bằng, kiốt kiểm tra hàng hóa, kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và địa điểm trả tiền hoàn thuế tại các sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế.

Các Bộ Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm nghiên cứu, thu thập thông tin về doanh nghiệp, loại hàng hóa người nước ngoài thường mua và phối hợp với Bộ Tài chính lựa chọn doanh nghiệp đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách hoàn thuế và phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thực hiện chính sách này.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính trong việc lựa chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế và chỉ đạo thực hiện chính sách này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp cùng Bộ Tài chính và các bộ liên quan tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách hoàn thuế này tại địa phương.