Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng

Chiều 8/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Vân Chi, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã làm việc với Tổng cục Thuế về các nội dung liên quan trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng.
6 tháng, ngành Thuế hoàn hơn 61 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

6 tháng, ngành Thuế hoàn hơn 61 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã quyết liệt chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung nguồn lực xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm hỗ trợ tối đa nguồn vốn cho doanh nghiệp (DN) trong sản xuất kinh doanh.