Tỉnh Bến Tre:

Một số lĩnh vực phục hồi, tăng trưởng trong 4 tháng đầu năm

Theo Cẩm Trúc / Báo Đồng Khởi

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre có một số lĩnh vực phục hồi, tăng trưởng khá, nổi bật là thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, thu ngân sách…

Tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi phát triển. Ảnh: C. Trúc
Tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi phát triển. Ảnh: C. Trúc

Theo báo cáo 189 của UBND tỉnh Bến Tre về tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, ngày 22/4/2022, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 5 ngàn tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 20 ngàn tỷ đồng, tăng 5,3% so cùng kỳ, đạt 35,9% kế hoạch.

Trong tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 149 triệu USD, lũy kế 4 tháng đạt hơn 523 triệu USD, tăng hơn 20% so cùng kỳ, đạt hơn 34% kế hoạch.

Trong tháng có 64 đoàn nhà đầu tư (NĐT) đến tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư, tỉnh đã hỗ trợ 216 lượt NĐT về thủ tục đầu tư kinh doanh; lũy kế 4 tháng đầu năm đã tiếp, làm việc với 133 đoàn, hỗ trợ 483 lượt NĐT. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI; lũy kế 4 tháng đầu năm, cấp mới 3 dự án, điều chỉnh 23 dự án, thu hồi/chấm dứt 3 dự án.

Ước tính thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.961 tỷ đồng, đạt 37% dự toán trung ương giao và 34,8% dự toán địa phương phấn đấu, bằng 75% so cùng kỳ.

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn, trong tháng 5, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bến Tre về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để phục hồi và phát triển kinh tế.

UBND Tỉnh theo dõi, nắm sát tình hình để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để gia tăng sản xuất, kinh doanh; đảm bảo cung cấp nguồn điện, nước ngọt ổn định phục vụ sản xuất, chế biến. Tập trung tối đa cho công tác giải phóng mặt bằng và triển khai đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận; tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp; triển khai tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Tiếp tục hỗ trợ chuyển đổi số cho 1.000 doanh nghiệp. Quan tâm tháo gỡ khó khăn và ưu tiên vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, nhất là 11 dự án, công trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các Quy hoạch xây dựng.