Nghị định số 70/2020/NĐ-CP:

Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020


Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/06/2020 của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 70/2020/NĐ-CP.