Năm 2012: Ổn định thu nhập cho 1,2 triệu lao động khối DNNN

Xuân Tuyến (chinhphu.vn)

Tuy gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng năm 2012, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã đảm bảo việc làm cho 1,2 triệu lao động với mức thu nhập trung bình 3,5-5 triệu đồng/tháng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày Báo cáo về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2013 của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước-Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày Báo cáo về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2013 của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước-Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Theo thống kê tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính riêng tại 73 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có số liệu báo cáo, có tổng số lao động hơn 1 triệu người, với thu nhập bình quân khoảng 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Còn tại 8 tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn, lao động lương bình quân của hơn 679.000 người lao động đạt 9,41 triệu đồng/tháng.

Riêng Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, mức tăng trưởng thu nhập của người lao động so với năm 2011 là 12%, cao nhất trong số các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Theo kết quả điều tra tình hình lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp do Bộ LĐTBXH công bố (ngày 19/1/2012) thì tiền lương bình quân của người lao động nói chung năm 2011 là 3,84 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân của người lao động năm 2011 là 4,17 triệu đồng/người/tháng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay tổng vốn điều lệ của 73 tập đoàn, tổng công ty nhà nước là 568.663 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 791.898 tỷ đồng, tổng tài sản là hơn 1,6 triệu tỷ đồng. Số tiền mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nộp vào ngân sách năm 2012 ước đạt gần 254.000 tỷ đồng.

So với toàn bộ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, khối 8 tập đoàn kinh tế (không kể Vinashin) chiếm tỷ trọng lớn cả về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách. Cụ thể, trong năm 2012, tổng doanh thu chiếm 78,27%; lợi nhuận trước thuế chiếm 89,41% và nộp ngân sách chiếm 88,16%.