Năm 2012: xuất khẩu ước đạt 114,5 tỷ USD

Như Hoà (chinhphu.vn)

(Tài chính) Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 114,5 tỷ USD, tăng 4,6% so với kế hoạch và tăng khoảng 18,2% so với năm 2011.

Đóng góp cho thành tích xuất khẩu năm nay, cùng việc một số mặt hàng tăng giá như chè tăng 0,3%, hạt tiêu tăng 15,9%, dầu thô tăng 0,5%, xăng dầu các loại tăng 3,7%, quặng và khoáng sản khác tăng 182,9%, thì một số thị trường đã có sự tăng trưởng trở lại.

Trong đó, thị trường Nhật Bản dẫn đầu với đà tăng 23,3% và chiếm tỷ trọng 11,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, thị trường Mỹ tăng 17,0% và chiếm tỷ trọng 17,2%, thị trường EU tăng 21,3%, chiếm tỷ trọng 17,3%; thị trường khu vực ASEAN tăng 28,1% chiếm tỷ trọng 15,2%; thị trường Trung Quốc tăng 11,1% chiếm tỷ trọng 10,7%.

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu tiếp tục thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu (6,8%), góp phần cải thiện đáng kể cho cán cân thương mại.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, tháng 11, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 10,25 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng 10 và tăng 7,0% so với tháng 11/2011. Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 103,99 tỷ USD.

Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt trên 4,0 tỷ USD, giảm 35,5% và chiếm tỷ trọng 3,9%; kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt 4,92 tỷ USD, giảm 5,5% và chiếm tỷ trọng 4,7%.

Hết 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt hơn 104,0 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ.
Theo đà này, triển vọng xuất nhập khẩu năm 2013 là khá sáng sủa.