Năm 2013: Ngành Dự trữ vững bước hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ, an sinh xã hội

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) “Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về dự trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; phát triển nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị và năng lực công tác; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kho dự trữ nhà nước với trang thiết bị hiện đại, quy mô tập trung, hình thành các vùng, tuyến chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế, quốc phòng của cùng, lãnh thổ; chủ động đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đựơc nhà nước và Bộ Tài chính giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển ngành Tài chính quốc gia vững mạnh”. Đây là những mục tiêu quan trọng ngành Dự trữ đề ra trong năm 2013.

Năm 2013: Ngành Dự trữ vững bước hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ, an sinh xã hội
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí trao tặng các phần thưởng cho tập thể và cá nhân

Ngày 9/1/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 với sự tham dự của lãnh đạo Tổng Cục Dự trữ Nhà nước; đại diện lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính; đại diện các cục Dự trữ Nhà nước địa phương. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí chủ trì Hội nghị.  

Thành tựu nổi bật 

Theo báo cáo, năm 2012, thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xuất cấp các mặt hàng dự trữ quốc gia (DTQG) để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện nhiệm vụ quan hệ quốc tế. Trong năm đã kịp thời xuất cấp không thu tiền hàng DTQG, tổng trị giá khoảng 891,5 tỷ đồng, bao gồm Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) xuất hàng trị giá 544,5 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 163,7 tỷ đồng; Bộ Quốc phòng 155,74 tỷ đồng; Bộ Công an 27,5 tỷ đồng và Bộ Y tế 2,7 tỷ đồng.

Trong năm 2012, ngành dự trữ chú trọng đặc biệt tới công tác xây dựng cơ chế chính sách, với nhiệm vụ được giao xây dựng 12 đề án, trong đó điểm nhấn là Luật Dự trữ quốc gia đã được Quốc hội khoá XIII - kỳ họp thứ 4 thông qua vào ngày 20/11/2012 theo đúng tiến độ; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020 (Quyết định số 2091/QĐ-TTg ngày 28/12/2012).

Một số nhiệm vụ khác trong năm 2012 cũng được ngành dự trữ triển khai hiệu quả: Về công tác thực hiện kế hoạch ở các bộ, ngành, trong năm 2012, các bộ, ngành đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực để triển khai thực hiện kế hoạch nhập và giải ngân vốn cho các mặc hàng của năm 2011 chuyển sang; Các bộ ngành quản lý hàng DTQG đã tổ chức triển khai nhanh ngay từ đầu năm thực hiện kế hoạch năm 2012; Trong năm 2012, các bộ, ngành đã hoàn thành triển khai công tác xuất luân phiên đổi hàng và xuất bản theo kế hoạch; Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện 174 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó, tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện 42 cuộc kiểm tra...

Báo cáo cũng nêu rõ một số kiến nghị quan trọng đối với các bộ, ngành như: Tăng nguồn vốn cho các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia như tăng nguồn vốn mua lương thực và một số danh mục mặt hàng hiện đại, tiên tiến; các loại trang thiết bị chuyên dụng đặc dụng, có giá trị kinh tế cao đáp ứng yêu cầu DTQG trong tình hình mới, sẵn sàng chủ động đối phó với các tình huống cấp bách xảy ra; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các kho chứa hàng DTQG theo quy hoạch và bố trí tăng kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ bảo quản cất giữ hàng DTQG; Các bộ, ngành quản lý hàng DTQG cần củng cố lại đội ngũ cán bộ và bố trí đủ cán bộ làm công tác quản lý dự trữ; tăng cường công tác triển khai xây dựng và hoàn thiện các Quy chuẩn kĩ huật quốc gia và định mức kinh tế - kĩ thuật bảo quản hàng DTQG do các bộ, ngành quản lý.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Phạm Phan Dũng nhìn nhận, năm 2012, ngành Dự trữ Nhà nước đã đạt được mục tiêu đề ra, hoàn thiện tổ chức bộ máy đáp ứng kịp thời nhiệm vụ của nhà nước và của Bộ Tài chính giao; đặc biệt, việc Luật Dự trữ quốc gia được Quốc hội thông qua là một bước tiến dài, là sự thành công vượt bậc trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động dự trữ, góp phần khẳng định  vị trí, vai trò của dự trữ nhà nước trong nền kinh tế - xã hội; đã phối hợp với các bộ, ngành kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng từ nguồn DTQG và nhanh chóng tổ chức giao nhận, kiểm tra công tác cấp phát. Toàn bộ số hàng hoá DTQG xuất cấp cứu trợ đã được tổ chức vận chuyển, giao cho địa phương đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, phân bổ đúng đối tượng, góp phần giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn sau lũ lụt, dịch bệnh, những ngày giáp hạt, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sốc của nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế thông qua công tác viện trợ hàng DTQG.

Đại diện Bộ Công an, đồng chí Lê Văn Long, Phó Cục trưởng thuộc Tổng cục 4 nêu rõ: Những thành quả đạt được của toàn ngành Dự trữ năm năm 2012 thể hiện hoạt động Dự trữ Nhà nước ngày càng chủ động đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách do thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã nỗ lực lớn trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là Luật Dự trữ quốc gia đã được Quốc hội khoá XIII - kỳ họp thứ 4 thông qua vào ngày 20/11/2012. Đối với công tác thực hiện dự trữ bộ, ngành, Bộ Công an cũng hết sức nỗ lực trong công tác dự trữ…, thực hiện xuất giảm hiệu quả; triển khai tốt công tác quản lý nhà nước hàng DTQG, thông qua việc tổ chức các đoàn kiểm tra, nhận thấy các kho đều đảm bảo yêu cầu kĩ thuật. Đồng thời, ông Long kiến nghị Tổng cục Dự trữ Nhà nước quan tâm, đề xuất với Bộ Tài chính trình Chính phủ giải quyết kịp thời một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu mặt hàng chuyên dụng ở các khâu xác định giá, tìm đối tác, bảo quản.

Định hướng lớn

Bước sang năm 2013, dự báo nền kinh tế sẽ tiếp tục phải giải quyết khắc phục nhiều khó khăn, thách thức để phục hồi tăng trưởng kinh tế, yêu cầu đặt ra đối với ngành Dự trữ là phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ, an sinh xã hội. Theo đó, ngành Dự trữ đặt ra mục tiêu trong năm 2013 là: hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về dự trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; phát triển nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị và năng lực công tác; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kho dự trữ nhà nước với trang thiết bị hiện đại, quy mô tập trung, hình thành các vùng, tuyến chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế, quốc phòng của cùng, lãnh thổ; chủ động đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đựơc nhà nước và Bộ Tài chính giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển ngành Tài chính quốc gia vững mạnh.

Nhằm thực hiện thành công mục tiêu năm 2013, ngành Dự trữ đã đề ra một số giải pháp như: Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, huy động mọi nguồn lực để thực hiện xây dựng cơ chế chính sách; tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai kế hoạch nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ nhà nước ngay từ đầu năm 2013; rà soát cán bộ trong quy hoạch để cử đi đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng hàng DTQG nhằm nắm bắt kịp thời diễn biến chất lượng hàng hoá từ khi nhập đến khi xuất; chủ động trình ứng vốn mua hàng DTQG; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư đối với hệ thống kho đã hoàn thành phần xây lắp, tiếp tục lắp cửa tạm để chứa hàng; Kiện toàn tổ chức thanh tra chuyên ngành từ Tổng cục đến cấp cơ sở; thực hiện cải cách hành chính; hợp tác với Bộ Tài chính CHDCND Lào giúp nâng cao năng lực Cục DTQG Lào; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh, bên cạnh những thành công, ngành Dự trữ Nhà nước  còn nhiều khó khăn thách thức và phải tập trung triển khai một số nội dung công việc trong thời gian tới, như: công tác hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm dưới Luật DTQG; việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức quản lý hàng hoá; việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển DTQG trong điều kiện khả năng NSNN còn khó khăn; việc quy hoạch và xây dựng hệ thống kho tàng; việc thực hiện kế hoạch mua sắm hàng hoá quản lý trực tiếp hàng dự trữ nhà nước; công tác kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ  cán bộ công chức… Thứ trưởng cũng cụ thể hoá một số yêu cầu, nhiệm vụ để cán bộ, công chức Ngành Dự trữ Nhà nước tập trung thực hiện tốt trong năm 2013 như sau:

Thứ nhất, phải khẩn trương rà soát các quy định của Luật DTQG, phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị trong Bộ tập trung xây dựng các nghị định và thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện, bảo đảm sẵn sàng thực hiện đúng các quy định của Luật ngay từ khi có hiệu lực thi hành;

Thứ hai, chủ động triển khai các quy định trong Chiến lược phát triển DTQG vừa được Thủ tướng phê duyệt;

Thứ ba
,
tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác mua, bán hàng DTNN thuộc kế hoạch năm 2013 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm;

Thứ tư
, tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án quy họach chi tiết mạng lưới kho DTNN; gắn với hoàn thành công tác sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất của hệ thống DTNN;

Thứ năm, tiếp nhận và quản lý có hiệu quả hệ thống quản lý muối ăn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Thứ sáu
, đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến và ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ quản lý DTNN; tăng cường cải cách thủ tục hành chính;

Thứ bảy
, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ mạnh và đoàn kết;

Thứ tám
, bám sát diễn biến tình hình thiên tai, dịch bệnh và nhất là đời sống nhân dân vùng khó khăn để tham mưu, xuất hàng cứu trợ, cứu đói, chống dịch bảo đảm kịp thời, chặt chẽ và chu đáo.