Năm 2013, ngành Thuế TP.Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra gần 18.700 DN trong năm 2013

Theo báo Hải quan

(Tài chính) Theo Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh, trong năm 2013, đơn vị được Tổng cục Thuế giao kiểm tra 18.673 doanh nghiệp (DN), tăng 19% so với nhiệm vụ kiểm tra năm 2012 (15.690 DN) và tăng đến 49% so với nhiệm vụ kiểm tra đã được Tổng cục Thuế điều chỉnh trong năm 2012 (12.500 DN).

 Năm 2013, ngành Thuế TP.Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra gần 18.700 DN trong năm 2013
Kiểm tra hồ sơ DN tại trụ sở Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh. Ảnh Nguyễn Huế

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh sẽ ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, sử dụng cơ sở dữ liệu người nộp thuế một cách hiệu quả vào công tác kiểm tra, phân tích hồ sơ thuế, lựa chọn DN có rủi ro cao để đưa vào kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, thông qua việc nắm chắc đối tượng nộp thuế, tình hình tăng, giảm trong quý, phát hiện các đối tượng nộp thuế bỏ trốn khỏi địa bàn kinh doanh để tiến hành, xác minh làm thủ tục khoá mã số thuế; tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế ưu tiên các đơn vị có số thu nộp lớn, các DN kê khai miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, các DN nhà thầu.

Đồng thời, sẽ tập trung kiểm tra các ngành, lĩnh vực có khả năng khai thác nguồn thu cao như: dược phẩm, dịch vụ du lịch, dịch vụ quảng cáo trên truyền hình, kinh doanh vàng bạc, bất động sản, điện lực, dầu khí, bưu chính viễn thông, khoáng sản, kinh doanh trực tuyến…

Đặc biệt, để công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh sẽ rà soát và giám sát việc tuân thủ quy trình kiểm tra của các đoàn kiểm tra, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn kiểm tra từ nay đến cuối năm 2013, hàng tuần, các đoàn kiểm tra phải báo cáo cho lãnh đạo đơn vị tiến độ kiểm tra để kịp thời thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, giám sát các hồ sơ chậm trễ, kéo dài và có biện pháp xử lí kịp thời.