Năm 2013 sẽ kiểm toán 8 tập đoàn

Theo Tài chính điện tử

Thông tin này được Kiểm toán Nhà nước đề ra trong kế hoạch năm 2013 trình Quốc hội ngày 13/9. Trong đó tăng cường kiểm toán các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng thương mại nhà nước được coi là mục tiêu quan trọng nhất.

Kế hoạch Kiểm toán 2013 là nội dung thứ hai được đem ra bàn bạc trong ngày đầu khai mạc phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Đinh Tiến Dũng - Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong năm tới sẽ tăng cường kiểm toán các đối tượng liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là các dự án, công trình phục vụ cho quản lý, điều hành tái cấu trúc đầu tư công.

Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung rà soát các tập đoàn kinh tế, các ngân hàng thương mại nhà nước phục vụ cho tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 để kịp thời cung cấp thông tin cho hoạt động tái cấu trúc.

Dự kiến năm 2013 Kiểm toán Nhà nước sẽ làm việc tại 29 đầu mối, trong đó có 8 tập đoàn (tăng gấp 4 lần năm 2012). Nằm trong danh sách này sẽ có cả những đơn vị đã được kiểm toán năm 2012, để đánh giá được tình hình tài chính, quản trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hiệu quả đầu tư ra ngoài nhiệm vụ chính nhằm có những kiến nghị đối với Chính phủ, Quốc hội trong việc chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc.

Song song với kiểm toán doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước sẽ tăng cường làm việc tại các bộ, ngành, các địa phương chưa được kiểm toán năm 2012, các bộ ngành ít được kiểm toán trong thời gian vừa qua và một số bộ, ngành đã được kiểm toán trong năm 2012 nhưng có quy mô ngân sách lớn. Cụ thể, sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2010 - 2012; chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo; quản lý và sử dụng đất đai, bất động sản, phát triển nhà và đô thị... sẽ là những nội dung được kiểm toán quan tâm.

Bên cạnh khối doanh nghiệp và các bộ ngành, Ủy ban Thương vụ Quốc hội cũng đề nghị cần thực hiện kiểm toán các đơn vị kinh doanh thua lỗ, có nguy cơ đổ vỡ và những tập đoàn, tổng công ty có hiệu quả kinh doanh giảm mạnh trong những năm gần đây, kể cả những đơn vị đã được kiểm toán trong thời gian trước. Đồng thời, cần bổ sung thêm vào kế hoạch kiểm toán năm 2013 một số tập đoàn kinh tế đang có vấn đề nổi lên mà dư luận xã hội quan tâm như Tập đoàn dầu khí, Tập đoàn điện lực, Tập đoàn xăng dầu.

Trong khi đó với ngành tài chính - ngân hàng, cơ quan thẩm tra của Quốc hội yêu cầu tập trung đánh giá hiệu quả của việc điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng trong thời gian qua; tình hình mua bán ngoại tệ và quản lý, sử dụng ngoại hối, lãi suất; nợ xấu; tình hình sử dụng nguồn vốn mà Ngân hàng Nhà nước cấp cho các tổ chức tín dụng; tình hình luân chuyển vốn sau khi sáp nhập; việc thực hiện các quy định hiện hành về sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính cổ phần.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản kiến nghị dừng thí điểm 2 Tập đoàn trực thuộc Bộ này. Có thể nói sau thời gian làm ăn kém hiệu quả, việc tập trung kiểm toán các Tập đoàn thời gian tới sẽ là một trong những cứ liệu quan trọng đánh giá hiệu quả về mô hình Tập đoàn Việt Nam đang áp dụng hiện nay.