Năm 2015 phải có tiến bộ vượt bậc về cải cách hành chính

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Năm nay phải là năm có tiến bộ vượt bậc về cải cách thủ tục hành chính và nâng cao sức cạnh tranh, môi trường cạnh tranh của đất nước.

Năm 2015 phải có tiến bộ vượt bậc về cải cách hành chính
Toàn cảnh phiên họp. Nguồn: internet

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2015.

Cụ thể, Thủ tướng nói: Về kinh tế dù có những tác động từ giá dầu thế giới giảm mạnh, nhưng phải kiên quyết giữ mục tiêu tăng trưởng là 6,2% và đảm bảo thu đủ ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao NHNN kiểm soát lạm phát khoảng 5%; tìm mọi cách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực: nộp thuế, hải quan, đất đai, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện, xây dựng.

“Năm nay phải là năm có tiến bộ vượt bậc về cải cách thủ tục hành chính và nâng cao sức cạnh tranh, môi trường cạnh tranh của đất nước mình… Tôi thấy các đồng chí báo cáo, bây giờ không chỉ bằng các nước ASEAN-6 mà phải vượt hơn. Đây chính là góp phần thiết thực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”, Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý các bộ trưởng phải tập trung thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế.

Theo đó, ngay từ đầu năm phải quyết liệt cải cách doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, phải kiên quyết làm cho được việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, gắn với đưa nợ xấu xuống thấp hơn 3% và giữ ổn định tỷ giá (điều chỉnh dưới 2%).

Bên cạnh đó, cần tập trung kinh phí xây thêm các bệnh viện nhằm giảm quá tải và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân. Cũng như bổ sung thêm nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu thiết thực của 70% nhân dân.

Về tình hình triển khai Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2015, Bộ KHĐT cho biết, đến nay đã có 9 cơ quan TW và 19 địa phương ban hành chương trình, kế hoạch hành động với các biện pháp, giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Về triển khai kế hoạch năm 2015, đến nay đã có 42 cơ quan TW và 59 địa phương giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN, kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ đến cơ sở.