Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương

Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương

Chính phủ thống nhất cho phép 12 bộ, cơ quan trung ương và 10 địa phương được tiếp tục phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, giao Bộ này đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ hết số vốn kế hoạch.
Đã giao vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đã giao vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng), Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Trung ương đã giao vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định. Địa phương có trách nhiệm chủ động xây dựng, phê duyệt, giao kế hoạch, dự toán để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của Chương trình.
Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII sáng 15/5/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp nhìn lại, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay.
Tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Ngày 19/4/2023, Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Đảng uỷ Khối các cơ quan TP. Hải Phòng tổ chức.
Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Chính phủ vừa ban hành Quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn NSNN giai đoạn 2021-2025.