Năm 2018, xuất cấp 120.428 tấn gạo hỗ trợ nhân dân

PV.

Trong năm 2018, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, hỗ trợ các dự án trồng rừng và học sinh vùng đặc biệt khó khăn trong năm 2018.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương giao nhiệm vụ cho các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ cho các địa phương. Nguồn: internet
Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương giao nhiệm vụ cho các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ cho các địa phương. Nguồn: internet

Ngay sau khi có các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xuất cấp hàng DTQG, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương giao nhiệm vụ cho các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ cho các địa phương. Theo đó, các cục dự trữ nhà nước khu vực đã chủ động xây dựng kế hoạch xuất kho, vận chuyển, đồng thời có văn bản hướng dẫn cụ thể đến các chi cục dự trữ nhà nước trực tiếp xuất kho để thống nhất thực hiện.

Nhờ đó, công tác xuất kho, vận chuyển, giao nhận hàng DTQG được bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đủ số lượng, chất lượng theo đúng kế hoạch tiếp nhận của các địa phương, đặc biệt là việc xuất cấp gạo cho nhân dân trong thời điểm Tết Nguyên đán, giáp hạt đầu năm 2018 và khắc phục hậu quả mưa lũ và xuất cấp gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Việc hỗ trợ gạo kịp thời đã góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phát triển sản xuất; Duy trì tỷ lệ học sinh đến lớp và bảo đảm công tác an sinh xã hội tại các địa phương vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo Báo cáo tại buổi họp báo chuyên đề ngày 27/12/2018, từ đầu năm đến nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp 120.428 tấn gạo (trong đó, xuất gạo là 113.183 tấn; xuất thóc gia công xay xát thành gạo là 7.245 tấn) với tổng giá trị khoảng 1.186 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các địa phương.

Trong đó, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán là 11.848 tấn gạo; Hỗ trợ giáp hạt, dịch bệnh là 9.810 tấn gạo; Hỗ trợ mưa lũ, thiên tai là 6.976 tấn gạo; Hỗ trợ các dự án trồng rừng là 18.674 tấn gạo; Hỗ trợ học sinh là 68.120 tấn gạo (gồm: học kỳ II năm học 2017-2018 là 29.939 tấn gạo; học kỳ I năm học 2018-2019 là 38.181 tấn gạo) và xuất viện trợ cho Cu Ba 5.000 tấn gạo.

Năm 2018, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xuất cấp vật tư thiết bị cho các địa phương và phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn triển khai xuất cấp trang thiết bị theo kế hoạch năm 2018 để trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương với tổng giá trị xuất cấp khoảng 302,35 tỷ đồng.