Năm 2021, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 828,7 triệu USD

T. Anh

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm 2021 tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, gồm vốn cấp mới và vốn điều chỉnh đạt 828,7 triệu USD.

Năm 2021, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 828,7 triệu USD - Ảnh 1