Nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện

Mai Lan

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật theo vị trí việc làm cho công chức lãnh đạo KBNN cấp huyện tại Hà Nội.

Khóa đào tạo được tổ chức tại KBNN Hà Nội với mục tiêu nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ lãnh đạo KBNN cấp huyện, từ ngày 28/7 đến ngày 31/7/2020.

Tham gia khóa học có 60 công chức là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (KTT), Ủy quyền KTT - KBNN cấp huyện đến từ 30 đơn vị KBNN quận, huyện, thị xã thuộc KBNN Hà Nội.

Sau 04 ngày học tập, các học viên đã được nghe giới thiệu và nghiên cứu các chuyên đề về kiến thức chung, bao gồm: Vai trò của KBNN trong nền kinh tế và vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của KBNN cấp huyện trong hệ thống KBNN; vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo KBNN cấp huyện với công tác kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, công tác quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN; Một số nội dung về báo cáo tài chính nhà nước; Công tác tự kiểm tra, xử lý và phòng ngừa rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ của KBNN cấp huyện; Vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo KBNN cấp huyện với công tác chi NSNN qua KBNN; Lãnh đạo KBNN cấp huyện với công tác xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực KBNN.

Ngoài ra, các học viên đã trải qua 1 bài kiểm tra cuối khóa, thời gian làm bài 60 phút với hình thức thi tự luận. Trong quá trình học tập, toàn thể các học viên đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Theo đánh giá chung, đây là khóa học bổ ích với nhiều nội dung thiết thực, cập nhật mới và có tính ứng dụng cao. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện triển khai tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại từng đơn vị thuộc KBNN cấp huyện.