Nâng cao vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp với HACCP

Nội dung, thiết kế: Gia Hân

HACCP là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Áp dụng HACCP sẽ nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, đặc biệt đối với thực phẩm xuất khẩu.

Nâng cao vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp với HACCP - Ảnh 1