Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm

Theo các chuyên gia kinh tế, muốn đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn thì nhất định phải nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của từng ngành, từng doanh nghiệp (DN) và từng sản phẩm. Để nâng cao năng lực cạnh tranh thì quan trọng nhất là hỗ trợ để nâng cao năng suất và chất lượng (NSCL) của từng DN.
Đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số ở đồng bằng sông Cửu Long

Đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số ở đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian qua, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số với công nghệ 4.0 tại đồng bằng sông Cửu Long đã giúp giảm công lao động, chi phí sản xuất và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cụ thể là giúp tự động hóa giám sát cây trồng, vật nuôi một cách liên tục, phân tích diện rộng tình hình thời tiết, độ ẩm, sâu bệnh... để thực hiện canh tác an toàn.
Ban hành 6 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Ban hành 6 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.