NCB tăng cường an toàn điểm giao dịch

PV

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tại các chi nhánh, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) vừa ra Công văn chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trên toàn hệ thống ngân hàng tăng cường và thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, duy trì hoạt động, chất lượng và an toàn dịch vụ.


Theo đó, NCB yêu cầu các đơn vị bảo vệ/ lực lượng an ninh tại đơn vị có phương án bảo vệ an toàn cho tài sản vật chất của Ngân hàng, bao gồm các hoạt động kho quỹ, vận chuyển tiền; đảm bảo an ninh và chất lượng dịch vụ thẻ, phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn những hành vi tiêu cực, trộm cắp, gây rối, phá hoại.

Trong đó chú trọng các vấn đề như: thực hiện công tác giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá đảm bảo tuân thủ theo Quy định của ngân hàng; 

Vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ phải sử dụng xe chuyên dùng và các phương tiện kỹ thuật cần thiết cũng như đầy đủ các thành phần tham gia bao gồm người điều khiển phương tiện, áp tải, bảo vệ; 

Bố trí, sắp xếp không gian riêng biệt phục vụ cho hoạt động kiểm đếm, cất trữ tiền mặt, tái sản, đảm bảo đầy đủ các thiết bị an toàn, không có người qua lại; ngoài ra phải bố trí lực lượng an ninh túc trực thường xuyên trong các trường hợp kiểm đếm với số lượng lớn; 

Các đơn vị có làm việc thông trưa, yêu cầu phải phân công cán bộ trực đầy đủ, bao gồm tối thiểu các thành phần sau: GVD, KSV, Bảo vệ/công an; Tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất công tác bảo vệ tại đơn vị…