Ngành nông nghiệp xuất siêu gần 3,5 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

PV.

Theo số liệu Bộ NN&PTNT vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 năm 2016 ước đạt 2,32 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2016 đạt 12,18 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đạt 2,32 tỷ USD
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đạt 2,32 tỷ USDTrong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 6,05 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,43 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2015; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 2,69 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 5 ước đạt 345 nghìn tấn với giá trị đạt 165 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2,35 triệu tấn và 1,06 tỷ USD, giảm 2,1% về khối lượng nhưng tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Xuất khẩu cà phê trong tháng 5 ước đạt 134 nghìn tấn với giá trị đạt 234 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2016 đạt 797 nghìn tấn và 1,36 tỷ USD, tăng 33,9% về khối lượng và tăng 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Cao su ước tính khối lượng xuất khẩu tháng 5 đạt 79 nghìn tấn với giá trị đạt 189 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2016 đạt 391 nghìn tấn và 561 triệu USD, tăng 20,5% về khối lượng và tăng 19,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015

Thuỷ sản có giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 5 năm 2016 ước đạt 471 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 5 tháng đạt 2,43 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2015...

Cũng theo Bộ NN&PTNT, giá trị nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản trong tháng 5 năm 2016 ước đạt 1,63 tỷ USD, đưa giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2016 đạt 8,7 tỷ USD, giảm 7,6% so với năm cùng kỳ năm 2015. Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính đạt khoảng 6,25 tỷ USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước./.