Ngành Tài chính tăng cường các giải pháp triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Thiết kế: Gia Hân

Để đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo tiến độ đã đề ra, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng cường thực hiện một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Ngành Tài chính tăng cường các giải pháp triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền - Ảnh 1