Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Việc triển khai vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang được các cơ quan liên quan “dồn sức” thực hiện. Vậy những lợi ích thiết thực đối với người bán, người mua khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gì?
Hoàn thành cao nhất nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Hoàn thành cao nhất nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Để đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) của những ngành nghề đặc thù, ngành Thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành hệ thống HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022. Hiện nay, việc triển khai giai đoạn 1 đang được TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao, để tiến tới triển khai giai đoạn 2 diện rộng trên toàn quốc.