Ngành Tài chính thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Thiết kế: Gia Hân

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", toàn ngành Tài chính sẽ tích cực thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo 4 nội dung chính.

Ngành Tài chính thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại - Ảnh 1