Ngành thuế đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế

Văn Hồng Quý (Cục Thuế Hoà Bình)

Trong thời gian qua, ngành thuế tích cực triển khai đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) như: Tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với NNT; mở nhiều chuyên mục tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; lập nhiều các kênh thông tin cho NNT (website, điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng, tổ chức các hội nghị tôn vinh thành tích của các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.

Ngành thuế đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế
Hội nghị tuyên dương thành tích tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2011.

Từ đầu năm 2012, bộ máy tuyên truyền hỗ trợ toàn Ngành đã lập kế hoạch, chương trình, xác định rõ thời gian triển kkai, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và của địa phương để cụ thể hoá chương trình công tác TTHT. Bên cạnh những thông tin cập nhật thường xuyên các chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn, Ngành đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn những nội dung, chính sách thuế quan trọng: Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật thuế Bảo vệ môi trường, hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2011…và đặc biệt là phổ biến, hướng dẫn Nghị quyết số 13/2012/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Thông tư số 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia h một số khoản thu ngân sách Nhà nước…

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, bộ phận TTHT các cấp đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ: Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với các Ngành chức năng và các cơ quan: Cục thuế - Đài PT-TH- Báo Hoà Bình - Cổng thông tin điện tử tỉnh - Ban tuyên giáo…để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế, vận động NTT thực hiện tốt pháp luật thuế, đưa các nội dung phổ biến về chính sách, pháp luật thuế vào bản tin nội bộ được phát hành vào các Chi, Đảng bộ các cấp. Triển khai kịp thời các lớp tập huấn để phổ biến, hỗ trợ NNT biết và hiểu rõ các chính sách, quy định về thuế, đặc biệt là những chủ trương, chính sách, quy định mới và những ứng dụng Công nghệ thông tin hỗ trợ NNT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của NNT.

Ngoài ra ngành Thuế cũng đẩy mạnh công tác đối thoại với doanh nghiệp theo định kỳ và theo yêu cầu thực tế nhằm giải đáp trực tiếp các câu hỏi, ý kiến phản ánh, vướng mắc của NNT về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, tiếp thu các ý kiến đóng góp của NNT, trên cơ sở đó nghiên cứu và trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bôe sung các chính sách, quy định về thuế, chấn chỉnh công tác quản lý thuế, thái độ, ứng xử  của công chức thuế cho phù hợp. Cơ quan thuế các cấp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phong phú, đa dạng, tăng cường chất lượng công tác hỗ trợ NNT thông qua các hình thức hỗ trợ: Hướng dẫn, trả lời NNT bằng văn bản; qua điện thoại; hỗ trợ trực tiếp của cơ quan thuế thông qua bộ phận “một cửa” tại Cơ quan Cục thuế và Chi cục thuế các huyện, thành phố…Tôn vinh thành tích các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế nhằm ghi nhận những nỗ lực, cố gắng đóng góp về thuế vào sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và cho địa phương nói riêng.

Thực hiện Chiến lược cải cách hiện đại hoá ngành Thuế giai đoạn 2011-2020, ngoài việc đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ NNT thì một trong những nhân tố quyết định lại phụ thuộc vào chính đội ngũ công chức thuế (Phó cục trưởng Bùi Anh Tấn đã khẳng định) Cục thuế luôn coi trọng và tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ công chức vừa có đức vừa có tài. Khi Luật Quản lý thuế được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ X thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007 đã có nhiều chuyển đổi, sắp xếp quản lý thuế theo mô hình chức năng. Từ đó đã làm thay đổi trong phong cách làm việc cũng như trong quan hệ, thái độ cư xử của công chức thuế đối với NNT. Điều này thể hiện trong tất cả văn bản pháp luật thuế, cụm từ “Đối tượng nộp thuế” đã được thay bằng cụm từ “Người nộp thuế” cho thấy một cách nhìn đổi mới của ngành Thuế đối với khách hàng của mình là NNT. Mặt khác, theo tiêu chuẩn văn hoá, đạo đức cán bộ, công chức ngành Thuế có nêu rõ: “Cán bộ thuế phải thật sự là công bộc của nhân dân và việc gì có lợi cho dân thì cố gắng làm, việc gì có hại cho dân thì cố gắng tránh” “Phải coi NNT là khách hàng quan trọng nhất của cơ quan Thuế, cán bộ thuế phải có nghĩa vụ và trách nhiệm phục vụ”…Do vậy trong thời gian qua, ngành Thuế Hoà Bình không ngừng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức làm công tác TTHT; xấy dựng đội ngũ công chức thuế có đủ kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử đúng mực với NNT để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách, pháp luât thuế đến với NNT.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ ban hành tuyên ngôn của Ngành, điều này thể hiện những cam kết của ngành Thuế trong việc nỗ lực đổi mới, tận tâm phục vụ mọi tổ chức, cá nhân NNT và mong đợi mọi tổ chức, cá nhân NNT thực hiện nghĩa vụ thuế đúng pháp luật, hợp tác tích cựu với cơ quan Thuế. Thông qua Tuyên ngôn của ngành Thuế, NNT sẽ hiểu được một cách rõ ràng, cụ thể về: Mục tiêu và hoạt động của ngành Thuế; những giá trị mà ngành Thuế cam kết mang lại cho NNT như sự chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, công bằng, nhất quán…trong việc cung cấp dịch vụ công, phục vụ NNT. Đồng thời, NNT có thể giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức thuế và có thể khiếu nại đối với trường hợp cán bộ, công chức thuế cố tình gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu đối với NNT.