Ngành Thuế khởi đầu năm ngân sách mới bằng nhiều phong trào thi đua

Theo Tạp chí Thuế

Xác định những hệ luỵ của chu kỳ suy thoái kinh tế sẽ tiếp tục gây nhiều ảnh hưởng bất lợi đến nhiệm vụ huy động nguồn lực cho ngân sách nhà nước (NSNN) trong năm 2013, nên ngay từ những ngày đầu năm mới, ngành Thuế đã phát động nhiều phong trào thi đua trên diện rộng.

 Ngành Thuế khởi đầu năm ngân sách mới bằng nhiều phong trào thi đua
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam khẳng định: Mục đích lớn nhất của các đợt thi đua này nhằm kêu gọi và khích lệ tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đồng lòng quyết tâm của toàn thế cán bộ, công chức, viên chức; tập trung trí lực và sự chủ động, sáng tạo của toàn Ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2013.
 
Thể hiện quyết tâm với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, ngay trong tháng 1, Tổng cục Thuế đã phát động chiến đua liên tục và kéo dài trong suốt cả năm 2013 trong khối các Cục Thuế tỉnh, thành phố và khối Cơ quan Văn phòng Tổng cục Thuế, nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với khẩu hiệu thi đua: “Nỗ lực lớn, quyết tâm cao, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2013 - Xây dựng, giữ gìn hình ảnh ngành Thuế minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”, toàn Ngành đã đề ra 3 mục tiêu thi đua cao nhất, tổng quát và toàn diện nhất: Một là, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2% đến 4% nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013 so với dự toán được giao. Hai là, Phấn đấu 100% các đơn vị trong toàn Ngành hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 và các đề án triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020. Ba là, tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ Thuế “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Theo Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam, hiện thực hoá các mục tiêu này, Tổng cục Thuế đã xây dựng kết cấu phong trào thi đua theo 10 nội dung cụ thể, gắn với từng mảng công việc trọng tâm và các chức năng quản lý thuế. Với công tác cải cách và hiện đại hoá Ngành, ngành Thuế đề ra yêu cầu: Hoàn thành 100% các nội dung công việc của năm 2013 theo kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015; tiếp tục rà soát cải cách thủ tục hành chính và quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; Triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân; tiếp tục thực hiện tốt Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế bảo vệ môi trường. Đối với công tác quản lý kê khai, kế toán thuế, đích đến của ngành Thuế trong năm 2013 là mở rộng triển khai dự án hỗ trợ kê khai thuế qua mạng Internet tại 63/63 Cục Thuế, với 250.000 doanh nghiệp (DN) kê khai qua mạng và 98% người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp tờ khai đúng quy định.

Trong nỗ lực tăng cường hiệu quả côg tác chống thất thu và nợ đọng thuế, ngành Thuế đề ra mục tiêu: thực hiện thanh tra 1,79% số DN đang hoạt động và kiểm tra 13% trụ sở người nộp thuế, chú trọng thanh tra các DN lớn, DN có vốn đầu tư nước ngoài, các ngành nghề khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động snả, du lịch, dịch vụ; đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ, thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế để thực hiện các biện pháp linh hoạt và hữu hiệu nhằm thu hồi các khoản nợ thuế, đôn đốc kịp thời số thuế truy thu và phạt vào NSNN, phấn đấu tỷ lệ nợ thuế (trừ số nợ chờ điều chỉnh) đến 31/12/2013 không quá 5% so với số thực hiện thu.

Cũng không ngoài mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế khuyến khích cơ quan Thuế các cấp đa dạng hoá các hình thức tiếp cận, hỗ trợ, thường xuyên tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế, các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách mới để hỗ trợ hữu hiệu, giúp DN, cá nhân thực hiện tốt pháp luật thuế. Riêng đối với công tác quản lý nội Ngành, với mục tiêu tạo sự chuyển biến căn bản trong việc xây dựng hình ảnh người cán bộ Thuế “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng cục Thuế yêu cầu từng đơn vị trong Ngành triển khai tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện nghiêm việc điều động, luân chuyển, luân phiên công việc; những tiêu chuẩn cần xây và những điều cần chống trong nội bộ Ngành; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Thuế các cấp; làm tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng và quy chế chi tiêu tài chính nội Ngành.
 
Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam cho biết, để phong trào thi đua mang lại những ý nghĩa và hiệu quả thiết thực, Tổng cục Thuế đã yêu cầu lãnh đạo các Vụ, đơn vị và Cục Thuế phối hợp với các cấp uỷ đảng, các tổ chức đoàn thể tổ chức quán triệt tới từng cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, mục tiêu cũng như các nội dung thi đua; cùng lúc khẩn trương nghiên cứu, tìm kiếm các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời để nhân lên tác dụng khích lệ đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phát hiện và tôn vinh những gương điển hình tiêu biểu xuất sắc nhất ngành Thuế hàng năm để nhân rộng. Cơ quan Thuế các cấp cũng cần xây dựng tiêu chí thi đua riêng, phù hợp với từng đơn vị, cá nhân và tổ chức tốt việc ký giao ước thi đua, triển khai các nội dung thi đua trong đơn vị, đảm bảo nguyên tắc tích cực, công khai, dân chủ, công bằng và hiệu quả.