Ngành Thuế Phú Thọ: 4 tháng thu 60 tỷ đồng tiền nợ thuế

Theo Tạp chí Thuế

Trong năm 2013, xác định thu nợ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, ngay từ những tháng đầu năm, ngành Thuế Phú Thọ đã tăng cường các biện pháp thu nợ đối với từng tuổi nợ; theo dõi tình hình và nắm bắt nguyên nhân tăng, giảm nợ thuế của từng đơn vị, kiên quyết thu hồi nợ cũ, không để phát sinh thêm nợ mới.

 Ngành Thuế Phú Thọ: 4 tháng thu 60 tỷ đồng tiền nợ thuế
Hoạt động nghiệp vụ ở Cục Thuế Phú Thọ. Nguồn: Internet
Cơ quan Thuế các cấp đã gửi thông báo đôn đốc và giấy mời người nợ thuế lên làm việc tại trụ sở giải trình và có cam kết nộp đối với số thuế đang nợ ngân sách nhà nước, đồng thời yêu cầu người nợ thuế cung cấp số tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản tiền gửi, công nợ phải thu của bên thứ ba để phục vụ cho công tác cưỡng chế nợ thuế khi cần thiết.

Kết quả, trong 4 tháng đầu năm, Cục Thuế Phú Thọ đã thu hồi vào ngân sách trên 60 tỷ đồng. Riêng đối với những khoản nợ thuế đã quá hạn 90 ngày, phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, ngành thuế đã lập lệnh thu ngân sách qua kho bạc, ngân hàng để thu hồi tiền thuế nợ khi đối tượng nợ thuế có tiền thuế được hoàn. Cục Thuế cũng phối hợp với các tổ chức ngân hàng, tín dụng ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản. Theo đó, trong 4 tháng đã ra 15 thông báo và 12 quyết định cưỡng chế trích tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, thu hồi vào ngân sách gần 10 tỷ đồng tiền nợ thuế, góp phần làm giảm đáng kể số nợ thuế, đặc biệt làm giảm số nợ của tháng 4 so với tháng 3 là 40 tỷ đồng. 
 
Theo  thống kê của Cục Thuế, tính đến hết tháng 4/2013, có khoảng 20 doanh nghiệp "điển hình" nợ đọng thuế lớn kéo dài trên 90 ngày, với tổng số tiền thuế còn nợ là trên 80 tỷ đồng. Trong đó, có thể kể tên một số doanh nghiệp, như: Công ty cổ phần thép Sông Hồng, nợ 26 tỷ 897 triệu đồng; Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hồng Hà, nợ 13 tỷ 718 triệu đồng; Công ty cổ phần Sông Hồng Thăng Long, nợ 6 tỷ 017 triệu đồng...