Cục Thuế Phú Thọ triển khai thành công hóa đơn điện tử

Cục Thuế Phú Thọ triển khai thành công hóa đơn điện tử

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 6.161 doanh nghiệp và 1.131 hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã thực hiện chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, đạt tỷ lệ 100%. 
Cục Thuế Phú Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại, hỗ trợ quyết toán thuế

Cục Thuế Phú Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại, hỗ trợ quyết toán thuế

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện thủ tục quyết toán thuế năm 2021, ngày 24/3/2022, Cục Thuế Phú Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).