Ngày 19/6: Quốc hội biểu quyết thông qua 4 dự án Luật

Theo chinhphu.vn

Ngày 19/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường xem xét, biểu quyết thông qua 5 dự án Luật về giáo dục quốc phòng - an ninh, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai.

Ngày 19/6: Quốc hội biểu quyết thông qua 4 dự án Luật
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Nguồn: Internet

4 dự án luật (Luật giáo dục quốc phòng-an ninh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai) đã được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua ngày hôm nay.

Các Luật này được thông qua sẽ góp phần quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, đồng thời tạo hành lang pháp lý để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong các lĩnh vực trên tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đặc biệt, với việc Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi sẽ là động lực quan trọng để các doanh nghiệp nỗ lực vươn lên trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Đó là lộ trình giảm dần thuế thu nhập doanh nghiệp trong những năm tới mà dự thảo luật xác định được nhiều đại biểu tán thành từ 28% xuống 25% và 22% sẽ tạo cú hích lớn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng sản xuất và cũng là nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài cho nền kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, Quốc hội thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi với 25 nhóm đối tượng miễn thuế giá trị gia tăng cũng giúp các doanh nghiệp có cơ hội không nhỏ để phát triển sản xuất, kinh doanh của mình.

Trong buổi sáng Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Việc làm.