Nghệ An phấn đấu đạt 4 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025

Theo Văn Dũng/nhadautu.vn

Nghệ An đặt ra mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 4,0 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 27,2%/năm.

Khu bến cảng Cửa Lò. Ảnh: Văn Dũng
Khu bến cảng Cửa Lò. Ảnh: Văn Dũng

Trong “Đề án Phát triển xuất khẩu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”, quan điểm của tỉnh Nghệ An là lấy chất lượng tăng trưởng xuất khẩu làm nền tảng, hướng đến các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao thu nhập người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, phát triển xuất khẩu trên cơ sở vận dụng hiệu quả các cam kết trong FTA, nhất là các FTA thế hệ mới nhăm đa dạng hoá mặt hàng và thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả cơ hội và hạn chế thách thức. Đồng thời, phát triển xuất khẩu bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế so sánh của tỉnh; hạn chế và đi đến chấm dứt xuất khẩu tài nguyên khoáng sản thô, chưa qua chế biến, nâng cao tính hiệu quả và bên vững trong phát triển xuất khẩu, bảo vệ môi trường sinh thái

Nghệ An đặt ra mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 4,0 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 27,2%/năm. Tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến từ 83,6%/năm 2020 lên 90,4%/năm 2025; giảm tỷ trọng hàng khoáng sản và nhiên liệu từ 7,68%/năm 2020 xuống 3,82%/năm 2025. Thu ngân sách từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu giai đoạn 2021 – 2025 đạt từ 7.700 tỷ đồng.

Thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu rà soát một số mặt hàng hiện tại chưa có kim ngạch hoặc kim ngạch xuất khẩu thấp nhưng có tiềm năng tăng trưởng cao như linh kiện ôtô, công nghệ thông tin và viễn thông... từ đó, có các chính sách khuyến khích phát triển, tạo ra sự đột phá trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của tỉnh vào những năm cuối giai đoạn 2021 – 2025, nhất là giai đoạn 2026 – 2030.

Về định hướng phát triển thị trường, giai đoạn 2021 – 2025, Nghệ An xác định cần đổi mới tư duy phát triển thị trường xuất khẩu; tìm hiểu khó khăn, vướng mắc để vượt rào cản thương mại; đa dạng hóa, không phụ thuộc quá lớn vào một số thị trường cụ thể trên cơ sở vận dụng có hiệu quả các FTA đã ký kết để thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường truyền thống và các thị trường mục tiêu.

Trong giai đoạn này, Nghệ An cũng sẽ củng cố, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô của các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu; phát triển số lượng, thành phần doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI; ưu tiên phát triển doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh liên kết người nông dân tạo sản phẩm xuất khẩu trong lĩnh vực nông sản.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Nghệ An đã đưa ra các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong giai đoạn 2021-2025 như: Tạo nguồn hàng xuất khẩu; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến xuất khẩu. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu. Phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ xuất khẩu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế liên kết tiêu thụ trong sản xuất nông, lâm, thủy sản. Xây dựng cơ chế thu hút đầu tư, xây dựng Cảng Cửa Lò đảm bảo cho tàu có trọng tải lớn có thể vào khai thác; nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ các hãng tàu mở tuyến vận tải hàng hóa quốc tế và dịch vụ logistics qua Cảng Cửa Lò, Đông Hồi…

Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư tạo lập nguồn hàng, phát triển hạ tầng xuất nhập khẩu; thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu; nâng cao chất lượng đội ngũ doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu nhập khẩu.