Nghị định số 41/2020/NĐ-CP:

Nghị định ban hành về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất


Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 do Chính phủ ban hành về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.