Người có thu nhập thấp ở đô thị được mua nhà ở xã hội

Theo Hà Vũ - VnEconomy

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngoài cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân làm việc tại khu công nghiệp (như quy định cũ)..., có thêm 2 đối tượng được mua, được thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

 Đó là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề không phân biệt công lập hay dân lập được thuê nhà ở trong thời gian học tập và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo quy định của UBND cấp tỉnh.

 Những nội dung này được thể hiện tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo đó, các đối tượng được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình 5m2 sàn/người hoặc là nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát.

Ngoài ra, đối với trường hợp thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì phải có mức thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình thuộc diện thu nhập thấp theo quy định của UBND cấp tỉnh (sinh viên, học sinh không phải đáp ứng điều kiện này).

Đối với trường hợp mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước thì phải có mức thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình dưới mức thu nhập bình quân của địa phương theo quy định của UBND cấp tỉnh; đồng thời phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại địa phương nơi có dự án phát triển nhà ở xã hội.

Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thì ngoài các điều kiện nêu trên còn phải có khả năng thanh toán lần đầu bằng 20% giá trị của nhà ở thuê mua.

Nghị định cũng quy định giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế được cử đến công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo sẽ được thuê nhà ở công vụ.

Như vậy, ngoài các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thì giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế công tác tại vùng sâu, vùng xa... là những đối tượng mới được bổ sung vào diện được thuê nhà ở công vụ.

Ngoài ra, Nghị định cũng phân rõ dự án phát triển nhà ở công vụ thành ba loại: dự án phát triển nhà ở công vụ do UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư để cho các đối tượng thuộc diện địa phương quản lý thuê; dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư để cho các đối tượng thuộc diện trung ương quản lý thuê và dự án do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quyết định đầu tư để cho các đối tượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý thuê sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Nghị định cũng nêu rõ, diện tích đất được giao để thực hiện các dự án phát triển nhà ở công vụ sẽ được miễn tiền sử dụng đất.