Người lao động cần làm gì để được hỗ trợ tiền thuê trọ?

Theo daibieunhandan.vn

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lao động quay trở lại thị trường lao động đang thuê nhà trọ sẽ được hỗ trợ lần lượt 500.000 - 1.000.000 đồng/người/tháng. Lao động đủ điều kiện làm đơn theo mẫu, gửi công ty để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận, UBND huyện thẩm định và tỉnh phê duyệt, sau 11 ngày sẽ nhận được tiền.

Người lao động cần làm gì để được hỗ trợ tiền thuê trọ?  - Ảnh 1