Người lao động, đoàn viên là F0 được công đoàn hỗ trợ ra sao?

Theo Laodong.vn

Ngày 15/12/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Quyết định 3749/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Người lao động, đoàn viên là F0 được công đoàn hỗ trợ ra sao? - Ảnh 1