Quyết định số 437/QĐ-TTg:

Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19


Quyết định số 437/QĐ-TTg năm 2020 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 437/QĐ-TTg.