Nhà cho thuê được phép bán sau 5 năm

Theo VnExpress

Chủ đầu tư có thể được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, vay vốn với lãi suất ưu đãi. Số vốn được vay tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án nhà cho thuê.

Nhà cho thuê được phép bán sau 5 năm
Chủ đầu tư xây nhà cho thuê được vay tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án

Bộ Xây dựng vừa có tờ trình Thủ tướng đề nghị ban hành Quyết định thí điểm chuyển đổi dự án nhà ở để bán sang cho thuê. Theo đó, Bộ đề nghị thí điểm 5 dự án ở các địa phương như Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long. Ngoài ra, Bộ sẽ lựa chọn thêm một số dự án nhà ở thương mại đã hoàn thành xây dựng hoặc có tiến độ thi công bảo đảm hoàn thành trong năm 2013 để xin tiếp tục thí điểm.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê tại các khu công nghiệp được miễn tiền sử dụng đất. Đối với trường hợp xây nhà tại khu vực đô thị để cho thuê phải trả tiền thuê đất hàng năm.

Chủ đầu tư được phép bán nhà ở tại dự án cho thuê sau thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ ngày công trình được đưa vào sử dụng. Đối với các khu công nghiệp, bên bán phải nộp 50% giá trị tiền sử dụng đất.

Chủ đầu tư được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%, vay vốn với lãi suất ưu đãi theo Nghị quyết 02. Số vốn được vay tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án.

Người thuê trả tiền thuê hằng tháng hoặc trả trọn gói. Người thuê được vay vốn với lãi suất ưu đãi, số vốn vay tối đa 80% giá trị hợp đồng thuê trọn gói, không vượt quá 50% giá trị hợp đồng thuê trả tiền hằng tháng.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động tại khu công nghiệp giá thuê tối đa là 35.000 đồng mỗi m2. Dự án cho thuê khu đô thị giá tối đa là 65.000 đồng mỗi m2. Trường hợp thuê trọn gói thì không được điều chỉnh giá thuê trong thời gian ký hợp đồng. Nếu thuê trả tiền hằng tháng thì mỗi lần tăng không được vượt quá 7% giá thuê và chỉ được tăng tối đa 1 năm một lần.

Người mua nhà chỉ được phép bán lại khi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải bảo đảm thời gian tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua.

Tính chung cả nước, tỷ lệ nhà cho thuê chỉ chiếm hơn 6,3 % tổng số hộ dân sở hữu nhà ở. Quỹ nhà ở cho thuê chủ yếu được hình thành từ nguồn do Nhà nước đầu tư và hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở tự phát để cho thuê.