Kẽ hở thâu tóm đất đai

Kẽ hở thâu tóm đất đai

Nhiều Đại biểu Quốc hội lo ngại khi cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm nhà ở thương mại sẽ gây thất thoát ngân sách, tiền chảy vào túi doanh nghiệp.
Phát triển mạnh nhà ở thương mại, xã hội và khu đô thị

Phát triển mạnh nhà ở thương mại, xã hội và khu đô thị

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang hiện đang có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị, tổng quy mô sử dụng đất hơn 1.048ha. Các dự án trên đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển nhà ở khu vực đô thị văn minh, hiện đại.