Nhân rộng những mô hình khuyến nông hiệu quả

Ngày 16/11, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dưới đây là một số chỉ tiêu cụ thể phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030 theo Nghị quyết.

Nhân rộng những mô hình khuyến nông hiệu quả - Ảnh 1

Theo Bông Mai/nhandan.vn