Nghệ An nhân rộng nhiều mô hình khuyến nông

Nghệ An nhân rộng nhiều mô hình khuyến nông

Năm 2021 ngành khuyến nông tỉnh Nghệ An triển khai được hơn 30 mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp về cây con và thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình đó được nhiều huyện, xã nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Nhân rộng những mô hình khuyến nông hiệu quả

Nhân rộng những mô hình khuyến nông hiệu quả

Ngày 16/11, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dưới đây là một số chỉ tiêu cụ thể phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030 theo Nghị quyết.