Nhập khẩu thịt lợn tăng gần 6 lần

Theo khoahocdoisong.vn

6 tháng đầu năm, có 5.647 tấn thịt lợn được nhập khẩu qua cửa khẩu Hải quan TP. Hồ Chí Minh, kim ngạch 10,29 triệu USD. Đạt mức tăng về lượng gần 4.800 tấn tăng (gần 6 lần), và tăng 8,1 triệu USD về kim ngạch so với 6 tháng đầu năm 2018.

 6 tháng đầu năm, có 5.647 tấn thịt lợn được nhập khẩu qua cửa khẩu Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
6 tháng đầu năm, có 5.647 tấn thịt lợn được nhập khẩu qua cửa khẩu Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, thịt lợn về Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ các nước như Brazil (2.368 tấn, kim ngạch 4,39 triệu USD), Mỹ (874 tấn, kim ngạch 1,75 triệu USD), Ba Lan (848 tấn, kim ngạch 1,41 triệu USD), Bỉ (238 tấn)...

Theo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, lượng nhập khẩu tăng chủ yếu do giá thịt nhập khẩu rẻ hơn giá lợn hơi trong nước. đồng thời kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, các rào cản thương mại bị gỡ bỏ, thị trường thịt lợn trong nước có sự liên thông nhất định với nước ngoài.