Nhiều doanh nghiệp nợ thuế kéo dài ở Hà Tĩnh

Theo Dbndhatinh.vn

Tổng thu ngân sách từ thuế và phí tính đến ngày 20/5/2013 ở Hà Tĩnh đạt 1.490 tỷ đồng, bằng 35,73% dự toán Tỉnh giao, bằng 52,42% dự toán Trung ương giao. Đạt được kết quả đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong việc thực hiện chính sách thuế.

Nhiều doanh nghiệp nợ thuế kéo dài ở Hà Tĩnh
Người dân làm thủ tục kê khai thuế tại Cục Thuế Hà Tĩnh. Nguồn: Hatinh.gov.vn
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh chấp hành tốt chính sách thuế, mặc dù trong điều kiện kinh doanh cũng như tình hình tài chính là hết sức khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm của mình, các doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, cân đối nguồn tài chính để nộp kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh những doanh nghiệp nộp thuế tốt thì vẫn còn không ít doanh nghiệp có biểu hiện chây ì và né tránh thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc nộp thuế. Do vậy đã làm cho số nợ đọng thuế tăng lên cả về số lượng cũng như số thuế. Cục thuế Hà Tĩnh đã giải quyết đầy đủ về chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp, đồng thời cũng đã chia sẻ, động viên, nhắc nhở và thực hiện đúng quy trình quản lý của Ngành về nợ đọng thuế, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn không chấp hành. Cụ thể, một số doanh nghiệp còn để nợ đọng tiền thuế, tiền phạt thời gian dây dưa kéo dài là:

- Công ty cổ phần xây lắp dịch vụ và thương mại Hoàng Lai – Mã số thuế: 3000427037 – Địa chỉ tại khối 6, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà với tổng số tiền nợ thuế là: 3.300.358.169 đồng;

- Công ty TNHH xây dựng Xuân Hà - Mã số thuế:  3000272471 – Địa chỉ tại đường Bùi Dương Lịch, TP. Hà Tĩnh với tổng số tiền nợ thuế là: 3.121.394.435 đồng;

- Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Hà Tĩnh - Mã số thuế: 3000102293 – Địa chỉ tại số 495 Đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, với tổng số tiền nợ thuế là: 1.112.117.381 đồng;

- Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Hà Tĩnh - Mã số thuế: 3000301644 – Địa chỉ tại số 02, ngõ 20 Nguyễn Công Trứ, phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh, với tổng số tiền nợ thuế là: 2.233.856.377 đồng;

- Công ty cổ phần Sông đà 27 - Mã số thuế: 3000335587 – Địa chỉ tại số 91, Nguyễn Phan Chánh, phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh, với tổng số tiền nợ thuế là: 2.525.602.292 đồng;

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Dũng Hảo tại Hà Tĩnh - Mã số thuế: 2900874879-001 – Địa chỉ tại mỏ đá rú Nấy, xã Xuân Liên, Nghi Xuân, với tổng số tiền nợ thuế là: 466.442.932 đồng;

- Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Bến thủy - Mã số thuế: 3000105505 – Địa chỉ tại khối 7, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, với tổng số tiền nợ thuế là: 5.365.606.342 đồng;

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Lào - Mã số thuế: 3000431717 – Địa chỉ tại Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim, Hương Sơn, với tổng số tiền nợ thuế là: 3.008.250.888 đồng;

- Công ty cổ phần Gạch ngói và vật liệu xây dựng Đồng Nai – Hà Tĩnh - Mã số thuế: 3000417328 – Địa chỉ tại xã Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, với tổng số tiền nợ thuế là: 1.796.216.325đồng;

- Công ty cổ phần truyền hình cáp đa quốc gia - Mã số thuế: 3000426001 – Địa chỉ tại xóm Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, với tổng số tiền nợ thuế là: 169.491.169 đồng;

- Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tĩnh - Mã số thuế: 3000167117 – Địa chỉ tại khu Châu Phố, thị trấn Kỳ Anh huyện Kỳ Anh, với tổng số tiền nợ thuế là: 1.086.341.957 đồng.

- Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA - Mã số thuế: 2800233448-001 – Địa chỉ tại đường Trần Phú, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, với tổng số tiền nợ thuế là: 208.955.959 đồng;

Nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật về thuế, thu hồi kịp thời số tiền thuế, tiền phạt còn nợ đọng vào ngân sách Nhà nước, Cục Thuế thông báo công khai danh sách tên tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế dây dưa trên các phương tiện thông tin đại chúng và sẽ thực hiện các biện pháp lập lệnh thu ngân sách, trích tài khoản ngân hàng, tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân nợ thuế. Đồng thời Cục Thuế Hà Tĩnh cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ với cơ quan thuế trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.