Trao đổi về chính sách thuế, phí, lệ phí trong vận hành thị trường các-bon

Trao đổi về chính sách thuế, phí, lệ phí trong vận hành thị trường các-bon

Hiện nay, Việt Nam chưa có thị trường các-bon và chưa có hệ thống chính sách tài chính để thiết lập và vận hành thị trường các-bon. Tuy nhiên, để quản lý vận hành thị trường này, Việt Nam cần nghiên cứu, ban hành chính sách thuế đối với giao dịch hạn ngạch phát thải, tín chỉ các-bon, chính sách phí, lệ phí đối với giao dịch và đấu giá hạn ngạch phát thải, tín chỉ các-bon.
Cục Thuế Quảng Ninh tập huấn giới thiệu chính sách thuế mới

Cục Thuế Quảng Ninh tập huấn giới thiệu chính sách thuế mới

Ngày 28/7/2023, Cục Thuế Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu chính sách thuế, phí mới năm 2023; các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, phí để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; công tác rà soát, chuẩn hóa mã số thuế cá nhân; chính sách ưu đãi đầu tư đang có hiệu lực thi hành.
Thuế tối thiểu toàn cầu: Những vấn đề đặt ra và giải pháp ứng phó

Thuế tối thiểu toàn cầu: Những vấn đề đặt ra và giải pháp ứng phó

Thuế tối thiểu toàn cầu là một loại thuế do các nước G20 và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) khởi xướng với mục tiêu phân chia quyền đánh thuế giữa các nước, thực hiện đánh giá việc phân bổ phần lợi nhuận của các doanh nghiệp (DN) và xây dựng các nguyên tắc phân bổ lợi nhuận toàn cầu; đảm bảo rằng tất cả các DN hoạt động đầu tư quốc tế đều phải nộp mức thuế tối thiểu. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần chủ động thực hiện ban hành chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu để các DN đầu tư nước ngoài đang được hưởng ưu đãi thuế tại Việt Nam nộp phần chênh lệch giữa thuế TNDN thực tế so với thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam.
Áp thuế đối với đồ uống có đường góp phần bảo vệ sức khỏe người dân

Áp thuế đối với đồ uống có đường góp phần bảo vệ sức khỏe người dân

Trả lời phỏng vấn Tạp chí Tài chính, TS. Nguyễn Minh Tân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân sách (Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội) cho rằng, sản lượng tiêu thụ đồ uống có đường đã liên tục tăng nhanh trong nhiều năm qua. Vì vậy, nếu Nhà nước sử dụng công cụ thuế để điều tiết sẽ có tác dụng làm chậm mức tăng hoặc giảm nhẹ việc tiêu thụ đồ uống có đường, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
Sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội

Sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội

Theo Bộ Tài chính, hiện nay Bộ đang nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế và tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế.
Hoàn thiện chính sách thuế nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững

Hoàn thiện chính sách thuế nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững

Trong thời gian qua, sự phát triển của thị trường bất động sản đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, làm thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa; đồng thời, góp phần động viên được một nguồn lực quan trọng cho ngân sách nhà nước. Để thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản, đòi hỏi cần phải có sự hiện diện của nhiều cơ chế, chính sách đồng bộ, trong đó, không thể thiếu vai trò của chính sách thuế. Mặc dù các chính sách thuế đối với bất động sản ở Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung trong thời gian qua nhưng thực tiễn thực hiện vẫn đang đặt ra một số yêu cầu cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện để phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước.
Sửa đổi chính sách thuế phù hợp với mặt hàng phân bón

Sửa đổi chính sách thuế phù hợp với mặt hàng phân bón

Hiện nay, Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón trong dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và đề xuất quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại phân bón tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Định hướng hoàn thiện chính sách thuế hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam

Ngành Nông nghiệp Việt Nam đang có nhiều nỗ lực hướng đến nông nghiệp xanh thông qua việc áp dụng các công cụ thị trường, đặc biệt là chính sách thuế nhằm điều tiết hoạt động của hộ nông dân theo đúng định hướng phát triển bền vững. Bài viết phân tích, đánh giá chính sách thuế hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất định hướng thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách thuế giữ vị trí quan trọng trong quá trình xanh hóa ngành Nông nghiệp. Để nâng cao hiệu quả chính sách thuế hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh, Nhà nước cần tối ưu mức độ tác động của các công cụ thuế ngăn ngừa sử dụng sản phẩm gây nguy hại cho môi trường cũng như tăng cường ưu đãi đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường.