Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất

Theo DVO/SBV

(Tài chính) Báo cáo hoạt động ngân hàng tuần 15-19/9 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy VietinBank, ABBank, Eximbank, Agribank đã hạ lãi suất huy động kỳ hạn dưới 12 tháng.

Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất
Một số NHTMCP đã điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất huy động khoảng 0,2-0,3%/năm các kỳ hạn dưới 12 tháng. Nguồn: internet

NHNN vừa công bố thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần từ 15 - 19/9.

Theo NHNN, trong tuần báo cáo, lãi suất huy động VND tương đối ổn định. Có một số ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) đã điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất huy động khoảng 0,2-0,3%/năm các kỳ hạn dưới 12 tháng.

Cụ thể, NHTMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) điều chỉnh giảm 0,2%/năm ở kỳ hạn từ 3-6 tháng; NHTMCP An Bình (ABBank) giảm khoảng 0,2%/năm kỳ hạn 3 tháng; NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) giảm 0,2%/năm kỳ hạn từ 3-12 tháng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) giảm 0,2-0,3%/năm các kỳ hạn dưới 12 tháng.

Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và có kỳ hạn dưới 6 tháng; 6-7,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 7,3-7,8%/năm.

Lãi suất huy động USD trong khi đó phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 1%/năm đối với tiền gửi của dân cư.

Lãi suất cho vay bằng VND tiếp tục ổn định. Riêng VietinBank và Eximbank trong tuần 15 - 19/9 đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay khoảng 0,2-0,3%/năm ở các kỳ hạn.

Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 7-8%/năm, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức khoảng 9-10%/năm đối với ngắn hạn; 10,5-12%/năm đối với trung và dài hạn.

Một số NHTM tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả chỉ ở mức 6-7%/năm.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3-7%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-6%/năm, 5,5-7%/năm đối với trung và dài hạn.