BIDV giảm lãi suất cho vay dư nợ trung dài hạn thêm 0,5%/năm

BIDV giảm lãi suất cho vay dư nợ trung dài hạn thêm 0,5%/năm

Kể từ 1/6/2023, BIDV tiếp tục giảm lãi suất cho vay thêm 0,5%/năm so với lãi suất hiện hành đối với các khoản vay trung và dài hạn hiện hữu tại BIDV. Đây là lần thứ 2 trong năm 2023 nhà băng này thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng có dư nợ hiện hữu.
Ngân hàng Nhà nước lần thứ 3 giảm lãi suất điều hành

Ngân hàng Nhà nước lần thứ 3 giảm lãi suất điều hành

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng và lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng tiền đồng Việt Nam giảm tới 0,5%.
Vì sao lãi suất cho vay vẫn neo cao?

Vì sao lãi suất cho vay vẫn neo cao?

Tốc độ huy động vốn chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng, trong khi các khoản vay dài hạn chưa thu hồi được, các khoản huy động cũ lãi suất cao chưa đáo hạn khiến các ngân hàng không thể giảm mạnh lãi suất cho vay thời điểm này.
Lãi suất đầu ra cho doanh nghiệp và tiêu dùng vẫn neo cao

Lãi suất đầu ra cho doanh nghiệp và tiêu dùng vẫn neo cao

Các ngân hàng thương mại đã giảm đáng kể lãi suất đầu vào, trung bình giảm 1%-1,2% so với cuối năm 2022, nhưng lãi suất đầu ra cho doanh nghiệp và tiêu dùng vẫn neo cao trong khi khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp.