Nhiều người lao động có mức hưởng lương hưu cao

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm tháng 4/2023, cả nước có 471 người đang hưởng lương hưu từ 20 triệu đồng/tháng trở lên.

Nhiều người lao động có mức hưởng lương hưu cao - Ảnh 1

Theo baohiemxahoi.gov.vn