Nhiều nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7

Bảo Thương

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 là 26 ngày, từ ngày 20/5/2024 đến hết ngày 27/6/2024.

Quang cảnh Phiên họp.
Quang cảnh Phiên họp.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, sáng 15/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Trình bày báo cáo về chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp, 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. 

Về một số nội dung cụ thể, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, có ý kiến đề nghị cân nhắc thời điểm thông qua dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do chính sách bảo hiểm xã hội là chính sách đi sau cải cách tiền lương (trong khi cải cách tiền lương sẽ được thực hiện từ ngày 01/7/2024); ý kiến khác đề nghị lùi thời điểm trình Quốc hội thông qua dự án Luật này sang Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. 

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại Phiên họp.
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại Phiên họp.

Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt, cụ thể đợt 1 là 17 ngày, từ ngày 20/5 đến 8/6. Đợt 2 là 9 ngày, từ ngày 17/6 đến 27/6; dự phòng ngày 28/6.

 

3 dự thảo nghị quyết dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, gồm: Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Theo ông Bùi Văn Cường, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được UBTVQH chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện, bảo đảm được đa số đồng thuận trước khi trình Quốc hội; đánh giá kỹ tác động.

Vì vậy, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị trong dự kiến Chương trình Kỳ họp vẫn thể hiện quy trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật này. Trường hợp qua thảo luận còn có nhiều ý kiến khác nhau, chưa đạt được sự đồng thuận cao thì UBTVQH sẽ xem xét báo cáo Quốc hội quyết định điều chỉnh thời điểm thông qua đối với dự án Luật này theo ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Đối với việc thực hiện cải cách tiền lương, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7, UBTVQH và Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và huyện, các ngành Tòa án, Kiểm sát, Kiểm toán và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.  

Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan hữu quan đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị các nội dung bảo đảm yêu cầu để kịp trình Quốc hội. Đến thời điểm này, các nội dung của kỳ họp đã được UBTVQH xem xét, cho ý kiến.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, UBTVQH cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo do Tổng Thư ký Quốc hội chuẩn bị. 

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trên tinh thần khẩn trương, tích cực, những gì còn vướng mắc thì phải giải quyết thấu tình, đạt lý; phấn đấu quyết tâm, quyết liệt thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

 

10 dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ - Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ (sửa đổi);  Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Ngoài ra, có 11 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp, trong đó có dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).